Цари Мали Град - празник на Рила
Възстановка
България - Белчин
02.08.2014 - 03.08.2014
крепост Цари Мали град

средновековна възстановка на бит, занаяти и бойни техники и въоръжение

Организации
Цари Мали град
Цари Мали град
Организатор
Чигот
Участник