Сражението на Филип Тотю
Битка
България - Върбовка
17.05.2014
село Върбовка община Павликени

Начало на възстановката 11ч.

Организации
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Организатор