135 години от началото на учредителното събрание във Велико Търново
Възстановка
България - Велико Търново
10.02.2014

Влизането в Търново на княз Александър Дондуков – Корсаков през 1879 година

Организации
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Организатор