Освобождението на Плевен
Възстановка
България - Плевен
07.09.2013

Освобождението на Плевен и предаването на Осман паша

Освобождението на Плевен