Тракийски спектакъл
Спектакъл
България - Приморско
20.07.2013
Светилище Бегликташ

Бойни практики, обичаи, материална култура, облекло, оръжие