Пътя на хляба
Жива картина
България - Велико Търново
22.09.2013
На източната страна на паметника "Майка България"

Демонстрации на елементи от бита на българите през 19ти век

Пътя на хляба
Организации
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Организатор