Одрюза - люлката на хилядата градове
Фестивал
България - Неофит Рилски
30.07.2022 - 31.07.2022
Исторически парк

Античен фестивал, посветен на тракийската цивилизация и държавната традиция на Одриското царство (гр. Βασίλειον Ὀδρυσῶν), възникнало в средата на V век пр.Хр. (480 година пр.Хр.) и присъединено към Римската империя през I век (46 година).

Фестивалът ще се проведе под формата на високо структурирано събитие, включващо Одриски царски пир - "ВИНОТО НА БОГОВЕТЕ", първите по рода си Тракийски войнски игри - "АРЕТЕ" и представянията на сдружения за историческа реконструкция, свободни реконструктори, майстори занаятчии, музиканти и творци от България и чужбина.

Одрюза - люлката на хилядата градове
Организации
Исторически парк
Исторически парк
Организатор
Величие
Величие
Организатор