Героичният завършек на Новоселското въстание
Битка
България - Априлци
23.05.2021
местност Барбулите

Повече за историческите събития - на следния линк: https://www.sabori.bg/folk_fest_sub/view.html?oid=54095&fbclid=IwAR0O0OJLsMDeXVCFODwjo_fCblTC9GMKP5rtf-pDG6G8By8muLrl4vAkUno

Героичният завършек на Новоселското въстание
Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор