Боевете при Дебневски боаз
Битка
България - Априлци
24.05.2021
местност "Черния паметник"

Боевете при Дебневски боаз
Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор