145 години от Априлското въстание
Битка
България - Бяла черква
10.05.2021

В 19:40 ч. започва спектакъл - възстановка на събитията в Бяла черква от 1876 г. по сценарий и с участието на членове на регионални клубове на НД „Традиция“ и читалищни самодейци.

Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор