Доблест и слава 2013
Събор
България - Шумен
28.09.2013 - 29.09.2013
Шуменска крепост

Събор на клубовете за възстановки, демонстрации, възстановка на Битката при Шумен, спектакъл "Създатели на българската държава", концерт

За контакти: iorgov@mail.bg
Доблест и слава 2013
Организации
Традиция Шумен
Традиция  Шумен
Организатор