ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - Мезек
30.05.2020 - 31.05.2020
Средновековна крепост "Неутзикон"

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО.