ОТМЕНЕНО
Фестивал
България - Видин
02.05.2020 - 03.05.2020
с. Дреновец, община Ружинци, площада пред културния дом

ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЪБИТИЕТО Е ОТМЕНЕНО.

ОТМЕНЕНО
Организации
Община Ружинци
Организатор
Багачин
Багачин
Организатор
Ситалк
Ситалк
Участник