Пътят на Багатура
Спектакъл
България - Стара Загора
06.10.2019
АУЛ БагаТур

Първата част от празника ще бъде представяне на спектакъл "Пътят на Багатура", в който ние, багатурите, ще представим чрез атрактивни сцени качествата и смисъла, които носят заниманията, практикувани в Аул БагаТур.
Втората част от празника ще бъдат игри и предизвикателства от "Пътят на Багатура", представени в състезателен и игрови вариант. Всяко преодоляно предизвикателство ще носи награди и точки, а този, който успее да преодолее всички, ще заслужи ТУРУЛ БАГАТУР !

12:00 AM - 1:00 AM
Спектакъл "Пътят на Багатура"

1:30 AM - 3:30 AM
Игри и предизвикателства "Пътят на Багатура"

3:30 AM - 4:00 AM
Награждаване и снимки за спомен с победителите

Организации
Багатур
Багатур
Организатор