Откриване на Исторически парк
Фестивал
България - Неофит Рилски
22.06.2019 - 23.06.2019
с. Н.Рилски, общ.Ветрино

Откриване на Исторически парк в с. Н.Рилски, на 22.06.2019г и фестивал на историческото наследство на 23.06.2019г.

Откриване на Исторически парк
Организации
Исторически парк
Исторически парк
Организатор