Хайдутът
Възстановка
България - Калофер
30.09.2017
местност Паниците

Възстановка за създаването на град Калофер от Калифер войвода и неговата дружина.
Легендата разказва, че Калофер е основан в 1533 година, когато група мъже, предвождани от Калифер войвода, „владеели“ тази част на Стара планина и постоянно нападали преминаващите турски кервани. Невъзможността да се справи с Калифер войвода и хората му, принудила султана да разреши на хайдутите да се заселят по тези земи при условие, че престанат да нападат керваните. Войводата приел предложението и се установил в землището на днешен Калофер. Легендата също разказва, че заселвайки се тук, тези мъже нямали жени и затова „откраднали“ невести от близкия град Сопот.

Хайдутът
Организации
Багатур
Багатур
Участник