Дух великой степи
Фестивал
Казахстан - Алматы
24.06.2017 - 25.06.2017
Археологически парк «Боралдайские сакские курганы»

На 24. и 25. юни в Казахстан се проведе международен фестивал "Духът на степта", в който участие взе и Прабългарска школа за оцеляване "Бага-Тур".
Традиционни номадски игри, грандиозни представления, песни и танци от древността събудиха заспалата във времето степ и оцветиха жълто-сивата казахстанска пустош.
Наследици на номадските народи от Азия и Европа с горящи от любов към историята си сърца се събраха и пресъздадоха своето минало. Общият им корен, колкото и да беше далечен и потънал надолу в пръстта на забравата, ги свърза в град Алмати и те изпитаха такива искрени емоции на радост и братска обич, че сякаш никога не се бяха разделяли!
Багатурите достойно защитиха името българско пред тези велики конни народи и спечелиха не само уважението им, но и безброй похвали и поздравления от всички тях. Очите и на посетителите, и на останалите участници в събора искряха, сърцата туптяха силно, а душите бяха омаяни от духа, силата и харизмата на Багатурите.

Дух великой степи
Организации
Багатур
Багатур
Участник