Освобождението на Бяла черква
Възстановка
България - Айтос
06.07.2017

Възстановка на събитията от 1877 г. – посрещането на руските войски в Бяла черква

Освобождението на Бяла черква
Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор