141 години Баташка епопея
Жива картина
България - Батак
15.05.2017 - 16.05.2017

141 години Баташка епопея
Организации
Родолюбие
Родолюбие
Организатор
ИМ Батак
ИМ Батак
Организатор