Фестивал "Наше Минало" - Чирпан 2016
Фестивал
България - Чирпан
06.09.2016
Градски парк, гр. Чирпан

Фестивал на българските традиции "Наше Минало" - Чирпан 2016
Исторически Музей Чирпан Ви Кани на първият Фестивал на българските традиции "Наше Минало". В който ще бъдат представени старинии и български занаяти, българско старинно облекло и различни игри.
Антични и средновековни игри
Български и старинни занаяти.
Средновековно и възрожденско облекло
Стрелба с лък
Мятане на копие
Бойни Демонстрации
Музика

Заповядайте!

Организации
ИМ Чирпан
Организатор
Ситалк
Ситалк
Участник
Св. Лазар - България
Св. Лазар - България
Участник