Цари Мали град
Битка
България - Белчин
20.07.2013 - 21.07.2013
крепост Цари Мали град

Демонстрации на римско въоръжение и строй, битка между римляни и хуни.

Цари Мали град
Организации
Цари Мали град
Цари Мали град
Организатор
Багатур
Багатур
Участник
Първи Италийски Легион
Първи Италийски Легион
Участник