Въстанието на Асен и Петър
Жива картина
България - Велико Търново
07.11.2015 - 08.11.2015
църква "Св.40 мъченици", църква "Св. Димитър"

Въстанието на Асен и Петър
Организации
Традиция Велико Търново
Традиция Велико Търново
Организатор