138 години Шипченска епопея
Честване
България - Шипка
21.08.2015 - 26.08.2015
връх Шипка, Паметника на Свободата

Изложби, възстановка на боевете, живи картини

138 години Шипченска епопея