Средновековен панаир Червен 2015
Панаир
България - Русе
02.05.2015 - 05.05.2015
крепост Червен, до село Червен

период - Второ Българско царство

Средновековен панаир Червен 2015
Организации
Чигот
Организатор
РИМ Русе
РИМ Русе
Партньор