Освобождението на Преслав - издание 2015
Възстановка
България - Велики Преслав
03.03.2015

Възстановка на събитията при освобождаването на Преслав през 1878г

Освобождението на Преслав - издание 2015
Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор