Боевете на Шипка - честване 2015
Битка
България - Шипка
03.03.2015
връх Шипка

Боевете на Шипка - честване 2015
Организации
ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ
Организатор
НПМ Шипка-Бузлуджа
НПМ Шипка-Бузлуджа
Организатор