Орден на тамплиерите България - Пловдив
Дружество
седалище Пловдив
Командерия Пловдив