Антична група Тракия
Клуб
Основана през 2011, седалище Ямбол. Периоди на пресъздаване: Антична Тракия и Рим I в. пр. н.е. - II в. сл. н.е. Ръководител Константин Зайков
Групата пресъздава епизоди от живота на Траките. Има участия и като римски помощни части (auxilia)
Събития с участието на
Антична група Тракия
Участник
Хоталич - фестивал на историческото наследство
Фестивал
България - Севлиево
08.09.2017 - 09.09.2017
Участник
Античен фестивал Марцианопол - животът в древният град
Фестивал
България - Девня
03.06.2017 - 04.06.2017
Участник
Нике - Играта и Победата
Фестивал
България - Никюп
13.08.2016